Γαμπρός & Νύφη

Το ζευγάρι

Γαμπρός & Νύφη

Ο κουμπάρος

Όνομα κουμπάρου

Ημερομηνία

xx/xx/xxxx Ημερομηνία και ώρα

Εκκλησία

Ιερός Ναός

Χώρος δεξίωσης

Χώρος δεξίωσης

Λογοριασμoί Τραπέζης

Πειραιώς:
ΙΒΑΝ:GR00000000000000000000000 Eurobank: ΙΒΑΝ:GR00000000000000000
IRIS Payments: 690000000

Παρακαλώ ενημερώστε μας για την παρουσία σας έως:
18 Αυγούστου 2023

όνομα γαμπρού
όνομα νύφης

Διοργανωτής: